Öne Çıkanlar

Sosyal Psikoloji


Devamını Oku
Antropoloji Gözüyle


Devamını Oku

Modernden Postmoderne Sanat


Devamını Oku
Medya, Kültür ve Toplum


Devamını Oku
Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar


Devamını Oku
Antroposen'de Marx


Devamını Oku

Yeni Yayınlar

Yeni Felaket Çağı

Alex Callinicos'un bu çalışması, çağdaş siyaseti, onu tarihini, nedenlerini ve alternatife giden yolu karakterize eden daimi acil durum halini anlamak için son derece gerekli bir okuma.

Devamını Oku

Yani Böyle İşte Hayat

Sıradan gündelik yaşamın içinden çıkan, aslında yazılmaya, üzerinde düşünmeye gerek duyulmayanın aslında iletişim anlamında ne denli önemli olduğunu anlatan bir kitap.

Devamını Oku

Anılarla Mücadele Dolu Yıllarım

Çocukluğundan günümüze kadar Ziya Halis'in hayatının çeşitli yönlerini anlatan otobiyografik ve içtenlikli anlatımı olan bir çalışma okuyacaksınız.

Devamını Oku

Antroposen'de Marx

Marx'ın kapitalizme yönelik ekolojik eleştirisini kendisine rehber edinerek kapitalizme yönelik bütünlüklü ve özgün bir değerlendirme okuyacaksınız.

Devamını Oku

İletişim ve Kültürün Dijital Dönüşümü

Kültür ve iletişimin dijital dönüşümüyle ortaya çıkan pratikleri kuramsal bir bakış açısıyla inceleyen bir çalışma.

Devamını Oku

Aleviler ve Alevilik - 2

GADEV Alevi Akademisi tarafından gerçekleştirilen Sosyal Bilimler Perspektifinden Aleviler ve Alevilik II eğitim programının ürünü bir çalışma.

Devamını Oku

Medya Felsefesi

Ağ toplumunun kökenlerine ilişkin erişilebilir ve kapsamlı bir araştırma niteliği taşıyan ve felsefi tartışmalar yapan bir çalışma.

Devamını Oku

Müslümanlık Felsefesinin Doğuş Tarihi

Bu çalışmanın özelliği, diyalektik yöntemle Müslümanlık felsefesinin gelişim sürecini analiz etmesidir.

Devamını Oku

Sanat Felsefesi

Carroll'ın sanat felsefesi ve estetik konularını çağdaş ve eleştirel bir yaklaşımla ele aldığı kitabın 3. baskısı okurlarla buluşuyor.

Devamını Oku

Adanalı

Yaşamını Adana'da geçirmiş adanalı birinden Adana'yı, Adanalıları, yaşadıklarını, deneyimlerini bugüne taşıyan zevkli bir anı kitabı.

Devamını Oku

Güzelin Patolojisi

Güzellik kavramını salt estetik bir problem olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir olgu olarak ele alan, güzelliğin sektöre dönüşmesini anlamaya çalışıyor.

Devamını Oku

Yeni Medya ve Toplumsal Dönüşümler

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte toplumların nasıl değiştiğini araştıran bir çalışma.

Devamını Oku

Türkiye'de Dijital Gözetim

Verileştirmenin dünya ve Türkiye’deki tarihsel gelişimini ve öne çıkan eğilimlerin neler olduğunu ele alan etkileyici bir çalışma.

Devamını Oku

Medya, Kültür ve Toplum

Günümüzün medya kültürünü ve medya toplumunu eleştirel bir biçimde analiz etmeye yönelik pek çok perspektifi bir araya getiren bir çalışma.

Devamını Oku

Akışkan Emek Akışkan Ahlak

Akışkan modernite koşullarında klasik sanayi toplumlarına özgü çalışma ahlakının yok oluşunu gösteren etkileyici bir çalışma.

Devamını Oku

Zaman ve Aşımı

Hakikatin önündeki engellerden biri olan zamanaşımı kavramını karşılaştırmalı olarak inceleyen, bu engelin nasıl kaldırılabileceğini tartışan bir çalışma.

Devamını Oku

Filozof Yönetmenler

Yazarların ele aldıkları yönetmenlerle birlikte, sinemanın doğası, anlamı, estetiği, etiği ve insan deneyimi üzerine düşünmeyi amaçladığı bir çalışma.

Devamını Oku

Kuşaklararası İletişim

Farklı kuşakların biraradalığının artmasının toplumsal, örgütsel ve ailesel sonuçlarını tartışan oldukça güncel bir çalışma okuyacaksınız.

Devamını Oku

Kültür Okumaları Perspektifinden 2. Dünya Savaşı ve Sonrası

Bu kitap geçmişten günümüze küresel düzene dair güncel bir tartışma boyutu açmaktadır.

Devamını Oku

Yapay Zekâ ve Sanat

Sanatçılarla yapay zekâ ve sanat birlikteliğinin bugününe dair söyleşiler gerçekleştiren yazar bu bilgilerle genel bir değerlendirme inşa etmeyi deniyor.

Devamını Oku

Türkiye'nin Anarşisti: Bir Cynique

Resmî tarihin ve resmî ideolojinin tahribatının farkında olan bir düşünür olan Kadir Cangızbay ile söyleşi.

Devamını Oku

Çocuk Korumanın Temel İlkeleri

Çocuk kimdir sorusu ile başlayan yolculuk çocuk korumanın ne ve nasıl olması gerekliliği üzerine bir rehber.

Devamını Oku

Ovacık

Coğrafi olarak Dersim’in görece “kenarda kalmış” parçalarından biri olan Ovacık'ın tarihi, kültürü, çevre sorunları, inançlarını okuyacaksınız.

Devamını Oku

Platform Çağı

Televizyonu dönüştüren tüm gelişmeleri, modern toplumsal hayatı biçimlendiren daha temel dinamikler bağlamında değerlendiren bir çalışma.

Devamını Oku

Yeni-Sosyal Medya ve Demokrasi

Yeni sosyal medyanın demokrasi üzerine farklı etkilerini tartışan önemli bir çalışma elinizdeki kitap.

Devamını Oku

Tüketilebilir Özgürlük: Tüketim Çılgınlığının Eleştirisi

Tüketimin modern toplumda değişen anlamı.

Devamını Oku

Kapitalizmin Büyümesi: İnovasyon Kapitalizmi Nasıl Güçlendirir?

İnovasyon ve kapitalist iktidar ilişkilerinin sürekliliği.

Devamını Oku

Yüzünüz Karşı Duvar

İnsanlara dair her şeylerini yüzlerinde toplamak ve karşı karşıya kaldığı o her bir yüzü 'duvar' olarak tanımlamak! 

Devamını Oku

Aleviliğin Özü

Asimilasyon altında olan aleviliğin özünü insanlara orijinal biçimiyle genç kuşaklara öğretmeyi amaçlayan bir çalışma.

Devamını Oku
Sosyal Bilimler Perspektifinden Aleviler ve Alevilik

Alevilik ve eleştirel sosyal bilim geleneği arasında ilişkiler kuran bir çalışma.

Devamını Oku

Siyasal İletişim

"Bu çalışma Siyasal iletişimin geniş anlamlarını tartışmaya açarak kavramın diğer alanlarla ilişkisini araştırıyor.

Devamını Oku

Yeni Medya, Toplum ve Kamusal Alan

Günümüz toplum ve kültürü için vazgeçilmez olan yeni iletişim teknolojilerini ele alan bir çalışma.

Devamını Oku
Kasabada Bir Salı

Bir kasabada ve bir salı günü bir avukatın başından geçenleri anlatan zihin açıcı bir roman. Yazarın Şafak Oteli kitabından sonra yayınlanan bu ikinci romanı ara vermeden okuyacaksınız.

Devamını Oku

Her Yerden Hiçbir Yere

"Hiçbir ulusa, sınıfa, inanca, kimliğe bel bağlamama"nın, "bütün sınırlara bigâne kalmanın" şiirlerini okuyacaksınız.

Devamını Oku

Yeşil Düşünce, Yeşil Siyaset ve Çevre İletişimi

Çevre iletişiminin doğa savunusu için pragmatik ereği nasıl ön plana çıkarılabilir gibi sorulara yanıtlar bulacağınız bir kitap.

Devamını Oku

Tasarruftan Fırlatıp Atma Kültürüne

Romanlarda tüketim toplumunun izini sürmeyi amaçlayan kitap, Türkiye'de tüketim toplumunun tarihine yönelik bir yol haritası sunuyor.

Devamını Oku
Görünenin Ötesinde: Kendini Anlatan Mülteci

Göçmenlerin ya da sığınmacıların yerleştikleri ülkenin toplumuna, kültürüne, insanına uyum sağlama sürecinin bir öyküsünü okuyacaksınız.

Devamını Oku
Vişne Ağacı

Her yerde kişisellik arayanlar, birine ait olmayan bir nesneyi hayal edemezler. Pek çok konuda fikirleri de vardır! 

Devamını Oku
Mekân, Kimlik ve Politika

Saha çalışmalarına ve yazarın farklı düzeylerde verdiği Kent Sosyolojisi derslerinden kaynaklanan birikime dayanan bir kitap.

Devamını Oku

İş İnsanı Gözüyle

Türkiye'nin yakın iktisadi ve politik tarihini bir iş insanı, Mustafa Güler'in gözüyle kapsamlı biçimde okuyacaksınız.

Devamını Oku
Erkeğin Kuruluşu ve Reklamlardaki Erkek Özne

Elinde tespih, karısının, kızının, bacısının namusu ondan sorulan penis sahibi insanlar mıdır erkek? 

Devamını Oku
Kadınlar İçin Boşanma Rehberi

Yedi kadının gerçek yaşamlarından yola çıkan bu kitap kadınların yaşamlarını hayatta kalmaya hapseden çaresizliklerini aşmaları için bir rehber. 

Devamını Oku

Varto: İnsan-Mekân-Hafıza

Antakya'da Köklü tarihsel birikimi ve zengin kültürel motifleriyle farklı inanç ve etnisitelere ev sahipliği yapan Varto tarihini okuyacaksınız.

Devamını Oku
Kızılmezra Katliamı'nda İstanbullu Kâmil'in Vasiyeti

Neyin ne olacağının belli olmadığı bir coğrafyada dert ve keder yüklü insanların romanı. 

Devamını Oku
Alevilikten Sapmalar

Bu kitabın amacı, Aleviliğin gerçekte ne olduğunu bütün boyutlarıyla ortaya koymak ve bu konudaki çelişkileri ortadan kaldırmak.

Devamını Oku

YÖK, YÖK Başkanları ve Üniversiteleri

YÖK uygulamalarının birebir tanığı olan uzman bir yazar tarafından hazırlandı.
Devamını Oku
Güzel Ayşa

Başka zaman ve mekânların değil; bugüne, buraya dair yaşanmışlıkların, bir toplumun yaşam mücadelesinin hikâyesi Güzel Ayşa. 

Devamını Oku
Borges'le Gizemli Bir Yolculuk

Bu kitapta Borges'in öykü ve denemelerinin farklı bir bakış açısıyla değerlendirmesini okuyacaksınız. 

Devamını Oku

Antakya Şiirinin Dört Ustası

Antakya'da dünyaya gelip yerel dilin motiflerini, dokusunu bozmadan evrensel dile varan dört şairi okuyacaksınız.

Devamını Oku
İklim ve Toplum: Geleceği Dönüştürmek

İklim değişikliğinin toplumsal boyutları üzerine.

Devamını Oku
İklim Krizi ve Küresel Yeşil Yeni Düzen

İklim değişikliğinin felaket niteliğindeki sonuçlarını bu kitapta bulacaksınız.

Devamını Oku

Dijital Medya ve Mekanın Dönüşümü

Dijitalleşme ile gündeme gelen mekansal eğilimleri konu edinen bir çalışma.

Devamını Oku

Mazgirt

Tarihten demografiye, politikadan ekonomiye kadar bütün nitelikleriyle Mazgirt'i ele alan etkili bir çalışma.

Devamını Oku
Ha Babam Cevaplar

Öğrencilerinin verdiği masum cevapların ortaya çıkardığı komik anılardan derlenen bir kitap.

Devamını Oku

Ağ Kültürü

Yazar, İtalyan otonomcu Marksistlerin kavramlarını eleştirel bir biçimde yeniden yorumluyor.

Devamını Oku

Şafak Oteli

Değişimin yarattığı belirsizliğin, anlam arayışının, bir şehri ve o şehrin insanlarını anlama çabasının romanı.

Devamını Oku

Gulav'ın Amerika Parası

Gulav Mehmet'in ve onun gibi kaçırılıp, kendisinden haber alınamayanların öykülerini okuyacaksınız. 

Devamını Oku
Özgürlüğün Sesi

Kolay değil düşleri kaleme almak, kolay değil o düşleri görüntülemek. Kolay değil düşler için dört duvar arasına konulmak.

Devamını Oku
Korona Günlerinde Mahpusluk

Korona günlerinde içeride olan güzel insanları unutmayın, dışarıda yağmur yağsa içeride zemheri oluyor...

Devamını Oku